پویش ملی مبارزه با سرطان

پویش ملی مبارزه با سرطان از 1 تا 7 بهمن ماه 99

سرطان قابل پیشگیری و درمان است.

#انجمن_خیریه_حمایت_از_بیماران_سرطانی_ریحانه_اردبیل

اخبار

دیدگاهتان را بنویسید