روش های کمک به موسسه

برای حمایت از بیماران مبتلا به سرطان

با انجمن ریحانه اردبیل همکاری کنید. 

مشارکت همگانی = خدمت به بیمار سرطانی

 

کمک به هزینه درمان بیماران

 

شماره حساب نزد بانک ملی

0201658984004

شماره کارت

6037-9911-9953-2437

 

کمک به تجهیز درمانگاه تخصصی ریحانه

 

شماره حساب نزد بانک ملت

4415344248

شماره کارت

6104-3377-7012-0408

 

کمک به امور فرهنگی وپیشگیری ازسرطان

 

شماره حساب نزد بانک پارسیان

301227258604

شماره کارت

6221-0612-0199-4276

ثبت رسید پرداخت

می توانید اطلاعات پرداخت خود را در این قسمت درج کنید.

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY