پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل ریحانه اردبیل

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ( سوره مائده آیه دوم )

 

در زندگی اجتماعی، هر چه ارتباط و مسئولیت پذیری بین انسان ها گسترده تر و بیشتر باشد موفقیت و رضایت مندی
از زندگی فراهم خواهد شد چرا که انجام کار خوب، حال خوب را به همراه دارد. اگر جامعه را مانند پیکر واحدی بدانیم،
اعضای آن پیکر ارتباط حیاتی و سرنوشت ساز با یکدیگر دارند، انسان ها نباید نسبت به نیازمندان بی تفاوت باشند. اگر
عشق و سوز به مردم، به روح آدمی حاکم گردد و این عشق با ایمان و اعتقاد به خداوند متعال درآمیزد. چنین انسانی
هیچگاه از خدمت به مردم و فقرا غافل نخواهد بود، انسان های خیر و خدوم بندگان ویژه خدا و مورد عنایت خاص
باری تعالی هستند.

امید است خدای بزرگ به همه ی انسان ها توفیق خدمت به مردم را عنایت فرماید تا همگان ازپاداش شاد کردن
و غم زدایی از چهره های پریشان و غبار روبی از دل های داغدیده و محزون برخوردار گردند.

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی ریحانه اردبیل با همت و حمایت خیرین بزرگوار جهت دستگیری از
انسان های دردمند و درمانده تاسیس شده است، امید است در این مسیر الهی و بشر دوستانه مورد عنایت درگاه
احدیت و انسان های برگزیده او قرار گیرد.

 

تا تواني به جهان خدمت محتاجان كن
به دمي يا درمي يا قلمي يا قدمي

 

علی سرابیان
مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی ریحانه اردبیل

کلینیک تخصصی ریحانه