ماه مهربانی را کامل کنیم

بنام خدای هستی بخش
گاهی خدا با دست تو، دست دیگر بندگانش را می گیرد،
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که در آن زمان دست دیگر تو در دست خداست.
در استانه ماه مبارک رمضان، نیازمند کمک مهربانانه شما در حمایت از
بیماران سرطانی موسسه ریحانه اردبیل هستیم.
شماره کارت بانک ملی:
6037-9911-9953-2437
شماره کارت بانک ملت:
6104-3377-7012-0408
موسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی ریحانه اردبیل

امام علی‏ علیه السلام:
طوبی لِمَن أحسَن إلَی الِعبادِ و تَزَوَّدَ لِلمَعادِ
خوشا به حال آن که به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد.

اخبار

دیدگاهتان را بنویسید