ساختمان انجمن خیریه ریحانه اردبیل

ساختمان مرکزی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ریحانه اردبیل احداث شد.

  1. ساختمان کلینیک و درمانگاه ریحانه اردبیل در زمین وقفی جناب آقای دکتر عبدالرحیم جلایی به نشانی اردبیل خیابان آیت الله کاشانی اول کوچه حاج قهرمان با مشخصات ذیل احداث شد:
    عرصه ملک : ۶۹۶ متر مربع
  2. اعیانی در ۵ طبقه و در هر طبقه ۳۴۲ متر مربع مجموعا ۱۷۱۰ متر مربع
  3. سال احداث: ۱۳۹۵
  4. برآورد هزینه احداث ساختمان ( در سال 95 بدون نصب تجهیزات پزشکی ) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
  5. امکانات کلینیک تخصصی ساختمان، شامل :

الف) بخش های: آزمایشگاه، سونوگرافی، مامو گرافی، آندوسکپی، شیمی درمانی، پژوهش
ب) درمانگاه های : شیمی درمانی، کنترل درد، جراحی، روان درمانی، قلب، داخلی، پستان، ارتوپدی، پزشک عمومی، تغذیه، پیشگیری
ج) اتاق های کمیسیون انکولوژی، مشاوره و اداری و…
امکانات بخشهای فوق و درمانگاه ها متعاقبا با کمک خیرین بزرگوار و همشهریان گرامی راه اندازی و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اخبار

دیدگاهتان را بنویسید